สำนักวิทยฯ มรส. ร่วมพลังนักศึกษาขับเคลื่อนอันดับเว็บมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการร่วมกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมใจกันขับเคลื่อนยกอันดับมหาวิทยาลัย โดยวิธี Webometncs Ranking of World University วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักวิทยบริการนำตัวแทนนักศึกษา Young Webmaster รุ่น 2 เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   โดยการอบรมเขียนบทความเพื่อใช้ในการสร้างฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย

Read more

กิจกรรมส่งความสุขให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดย น.ศ สารสนเทศฯ ม.ร.ส

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์  ชั้นปีที่1 เพื่อที่จะจัดทำโครงการส่งความสุขให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนริมน้ำ โดยจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะการคิดและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ  

Read more

โครงการห้องสมุด…พี่ให้น้อง ปี 11

โครงการห้องสมุด…พี่ให้น้อง จัดโดย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดสร้างห้องสมุดใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำจาน หมู่ที่   2   บ้านบ้านน้ำจาน กระบี่น้อย  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  โดยโครงการห้องสมุด….พี่ให้น้อง จัดติดต่อมาเป็นปีที่ 11 

Read more