สำนักวิทยฯ มรส. ร่วมพลังนักศึกษาขับเคลื่อนอันดับเว็บมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการร่วมกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมใจกันขับเคลื่อนยกอันดับมหาวิทยาลัย โดยวิธี Webometncs Ranking of World University วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักวิทยบริการนำตัวแทนนักศึกษา Young Webmaster รุ่น 2 เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   โดยการอบรมเขียนบทความเพื่อใช้ในการสร้างฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย

Read more

กิจกรรมส่งความสุขให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดย น.ศ สารสนเทศฯ ม.ร.ส

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์  ชั้นปีที่1 เพื่อที่จะจัดทำโครงการส่งความสุขให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนริมน้ำ โดยจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะการคิดและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ  

Read more