สำนักวิทยฯ มรส. ร่วมพลังนักศึกษาขับเคลื่อนอันดับเว็บมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการร่วมกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมใจกันขับเคลื่อนยกอันดับมหาวิทยาลัย โดยวิธี Webometncs Ranking of World University

วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักวิทยบริการนำตัวแทนนักศึกษา Young Webmaster รุ่น 2 เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   โดยการอบรมเขียนบทความเพื่อใช้ในการสร้างฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย Webometncs Ranking of World University  ณ. ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

       นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มรส. วิทยากรในการให้ความรู้ในทางด้านการเขียนข่าว และกล่าวถึงประโยชน์ในการเขียนข่าวสาร เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนได้ทราบถึงข่าวสารต่างๆ  โดยสามารถนำไปใช้ในการเขียนข่าวสารของสาขาวิชา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา และเพื่อการขับเคลื่อนยกอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี